new-city-thu-thiem-phoi-canh-02XEM CHI TIẾT
GIÁ TỪ 37tr/m2

NEW CITY THỦ THIÊM - QUẬN 2

Toạ lạc tại vị trí Mặt tiền số 17 Mai Chí Thọ, Q2. Thuộc khu đô thị Thủ Thiêm

new-city-thu-thiem-phoi-canh-02XEM CHI TIẾT
GIÁ TỪ 37tr/m2

NEW CITY THỦ THIÊM

Toạ lạc tại vị trí Mặt tiền số 17 Mai Chí Thọ, Q2. Thuộc khu đô thị Thủ Thiêm

new-city-thu-thiem-phoi-canh-02XEM CHI TIẾT
GIÁ TỪ 37tr/m2

NEW CITY THỦ THIÊM

Toạ lạc tại vị trí Mặt tiền số 17 Mai Chí Thọ, Q2. Thuộc khu đô thị Thủ Thiêm